Berichten

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 5.4

Verbeterd: NDG Microchip registratie - Het formulier vult nu automatisch de gegevens in die al in Animana zijn opgeslagen, zoals het CIBG nummer, het UBN en de paspoort startdatum. Verbeterd: IKB export voor landbouwhuisdieren - Sommige IKB exports voor landbouwhuisdieren zijn samengevoegd en bevat nu ook het UBN van het koppel en de verzorger. Verbeterd: IDEXX in-huis diagnostiek resultaten worden nu in een consequente volgorde getoond - De volgorde van de resultaten in het patiëntendossier komt nu overeen met de volgorde op het IDEXX VetLab Station (IVLS) en de PDF. Nieuw: "Verkoopeenheid" nu beschikbaar als mergecode - Bij het aanmaken van productlabels kan nu de verkoopeenheid toegevoegd worden om het aantal en de dosering te verduidelijken. Verbeterd: Wachttijdrapport - Beginnend met het wachttijdrapport, vernieuwen we de Animana rapportages met duidelijkere lay-outs en verbeterde filtering, zodat ze begrijpelijker worden en makkelijker in gebruik. In 2022 krijgen alle rapportages dezelfde vernieuwde look. Application Programming Interface (API) - We hebben meer datapunten aan onze API toegevoegd, bekijk onze API documentatie voor meer informatie!

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 5.3

Nieuw: Mergecode productregistratienummer (REGNL) nu beschikbaar - Print productregistratiecodes automatisch op etiketten, brieven of e-mails.

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 5.2

Verbeterd: Validatie van contactnummers op de nieuwe contactpagina - De schrijfwijze van telefoonnummers van contactpersonen wordt nu automatisch gevalideerd en we hebben de typen telefoonnummers vereenvoudigd, waardoor het gemakkelijker is om nummers foutloos in te voeren. Verbeterd: Lang emailadres in het klantinformatieblok - Het volledige emailadres van een klant wordt nu getoond in het klantinformatieblok. Nieuw: Filter op bijlagen in de patiënt- en cliëntendossiers - Vind bijlagen sneller in de patiënt- en cliëntendossiers door te filteren. Application Programming Interface (API) - We hebben meer datapunten aan onze API toegevoegd, bekijk onze API documentatie voor meer informatie!

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 5.1

Verbeterd: Verdere aanpassingen aan de pagina Nieuw Contact - Het toevoegen van een telefoonnummer (of het aanvinken van de opt-out) is nu verplicht bij het aanmaken van een nieuwe contactpersoon. Application Programming Interface (API) - We hebben meer datapunten aan onze API toegevoegd, bekijk onze API documentatie voor meer informatie!

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 5.0

Nieuw: Verplichte velden bij het aanmaken van een nieuw contact en een nieuwe look! - In de komende dagen zullen we een vernieuwde nieuwe contactpagina uitrollen voor het toevoegen van nieuwe cliënten. We hebben een paar belangrijke wijzigingen aangebracht in de validatie om de kwaliteit van gegevens te verbeteren. Cruciaal is dat sommige velden nu verplicht zijn. Deze velden zijn; type contactpersoon, voor- en achternaam (of een bedrijfsnaam), straat, postcode (behalve in Ierland), plaats en land. Bovendien kunnen, afhankelijk van de instellingen, het veld "Klant geworden via" en het veld "Email" ook verplicht zijn. Application Programming Interface (API) - We hebben meer datapunten aan onze API toegevoegd, bekijk onze API documentatie voor meer informatie!

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 4.25

Nieuw: Ouderdomsanalyse debiteuren - We hebben de mogelijkheid om debiteuren te filteren en te exporteren op openstaande dagen verbeterd, waardoor het eenvoudiger is om actie te ondernemen op uitstaande vorderingen. Verbeterd: Verlengde beschikbaarheid herinnering Job rapport - Rapporten zijn nu 28 dagen beschikbaar.

Animana Release Hoogtepunten: Versie 4.21

Nieuw: Mis nooit meer een IDEXX-referentielaboratoriumtest op de factuur! - Bestelde tests die vanuit het Animana-patiëntendossier naar het IDEXX-referentielaboratorium worden gestuurd, kunnen nu automatisch aan de factuur worden toegevoegd. Ga naar de VetConnect PLUS instellingen in Animana om het aan te zetten! Verbeterd: Bijgewerkte verzekeringsmaatschappijen - We hebben de lijst met verzekeringsmaatschappijen aangevuld Verbeterd: Het klantenportaal - Het inlogscherm is nu meertalig. De taal wordt automatisch aangepast aan uw browserinstellingen. Nieuw: Meer visiteformuliervelden in het klantenportaal - De velden 'Geschiedenis', Bevindingen' en 'Plan' uit het algemene gedeelte van het visiteformulier zijn nu beschikbaar in het klantportaal. Application Programming Interface (API) - We hebben meer datapunten aan onze API toegevoegd, bekijk onze API documentatie voor meer informatie!

Animana Release Hoogtepunten: Versie 4.19

Verbeterd: Creditpagina - Het is nu sneller en eenvoudiger om een creditfactuur aan te maken. Nieuw: Volledige facturen nu beschikbaar in het Klantenportaal - Na de eerdere toevoeging van de factuurstatus in het Klantenportaal, hebben we nu de mogelijkheid toegevoegd om facturen als PDF te bekijken of te downloaden. Nieuw: Limiet Productaantal - We hebben validatie toegevoegd aan het productaantalveld in het patiëntendossier Application Programming Interface (API) uitgebreid - We hebben meer datapunten aan onze API toegevoegd, bekijk onze API documentatie voor meer informatie! Prijslijst Royal Canin aangepast - Binnenkort zal de prijslijst van Royal Canin prijzen per zak aangeven in plaats van per doos. Let op: Dit kan betekenen dat u aanpassingen moet doen op uw productinstellingen om gebruik te kunnen blijven maken van de functie bijwerken productprijzen.

Animana Release Hoogtepunten: Versie 4.18

Nieuw: Facturen zichtbaar in klantportaal - Gebruikt uw praktijk het klantportaal om gegevens te delen met veehouders? Dan bent u vast blij met deze nieuwe functie, die er voor zorgt dat facturen direct zichtbaar zijn in het klantportaal.

Animana Release Hoogtepunten: Versie 4.13

VERBETERD: Klantportaal lay-out en functionaliteit - Het klantportaal is gereviseerd - met een verbeterd ontwerp en meer intuïtieve navigatie.