Tag Archief van: Release Notes

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 6.0

Een eenvoudigere manier om klantbetalingen te verwerken!

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 5.8

Verbeterd: Instellingen Gezondheidsplan - We hebben het management van gezondheidsplannen en de bijbehorende regels verbeterd. Let op: Off-label geneesmiddelen en EU-voorschriften voor landbouwhuisdieren - Wanneer je een product toevoegt bij een koppel, vergeet dan niet dat je de wachttijd direct op het tabblad voor wachttijden van het productscherm kunt bewerken.

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 5.7

Verbeterd: Product fatuurteksten zijn nu duidelijker - We hebben de manier waarop factuurteksten in Animana getoond worden geoptimaliseerd. Hierdoor heb je betere controle over wat de klant op de factuur ziet.

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 5.6

Nieuw: Mergecode CIBG-nummer nu beschikbaar - Voegt het CIBG nummer van de voorschijvend dierenarts automatisch toe aan de produktetiketten. Nieuw: Wijzigingen in adrescorrecties van facturen - Om de aanbevolen boekhoudkundige werkwijze beter te implementeren, hebben we de manier aangepast waarop je adreswijzigingen maakt op bestaande facturen van klanten.

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 5.5

Nieuw: Idexx ProCyte One Hematologie Analyzer – U kunt nu de ProCyte One Hematologie Analyzer toevoegen aan Animana. Vernieuwd: Werklijst Taken – het is nu makkelijker om te navigeren in de werklijst taken met een nieuw uiterlijk en verbeterde filter opties. Application Programming Interface (API) mogelijkheden toegevoegd – We hebben meer data punten toegevoegd aan onze API, bekijk onze API documentatie voor meer informatie! Registratie codes voor homeopathische producten nu volledig ondersteund – Animana ondersteund nu de nieuwe RegNL-H product codes van homeopathische producten.

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 5.4

Verbeterd: NDG Microchip registratie - Het formulier vult nu automatisch de gegevens in die al in Animana zijn opgeslagen, zoals het CIBG nummer, het UBN en de paspoort startdatum. Verbeterd: IKB export voor landbouwhuisdieren - Sommige IKB exports voor landbouwhuisdieren zijn samengevoegd en bevat nu ook het UBN van het koppel en de verzorger. Verbeterd: IDEXX in-huis diagnostiek resultaten worden nu in een consequente volgorde getoond - De volgorde van de resultaten in het patiëntendossier komt nu overeen met de volgorde op het IDEXX VetLab Station (IVLS) en de PDF. Nieuw: "Verkoopeenheid" nu beschikbaar als mergecode - Bij het aanmaken van productlabels kan nu de verkoopeenheid toegevoegd worden om het aantal en de dosering te verduidelijken. Verbeterd: Wachttijdrapport - Beginnend met het wachttijdrapport, vernieuwen we de Animana rapportages met duidelijkere lay-outs en verbeterde filtering, zodat ze begrijpelijker worden en makkelijker in gebruik. In 2022 krijgen alle rapportages dezelfde vernieuwde look. Application Programming Interface (API) - We hebben meer datapunten aan onze API toegevoegd, bekijk onze API documentatie voor meer informatie!

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 5.3

Nieuw: Mergecode productregistratienummer (REGNL) nu beschikbaar - Print productregistratiecodes automatisch op etiketten, brieven of e-mails.

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 5.2

Verbeterd: Validatie van contactnummers op de nieuwe contactpagina - De schrijfwijze van telefoonnummers van contactpersonen wordt nu automatisch gevalideerd en we hebben de typen telefoonnummers vereenvoudigd, waardoor het gemakkelijker is om nummers foutloos in te voeren. Verbeterd: Lang emailadres in het klantinformatieblok - Het volledige emailadres van een klant wordt nu getoond in het klantinformatieblok. Nieuw: Filter op bijlagen in de patiënt- en cliëntendossiers - Vind bijlagen sneller in de patiënt- en cliëntendossiers door te filteren. Application Programming Interface (API) - We hebben meer datapunten aan onze API toegevoegd, bekijk onze API documentatie voor meer informatie!

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 5.1

Verbeterd: Verdere aanpassingen aan de pagina Nieuw Contact - Het toevoegen van een telefoonnummer (of het aanvinken van de opt-out) is nu verplicht bij het aanmaken van een nieuwe contactpersoon. Application Programming Interface (API) - We hebben meer datapunten aan onze API toegevoegd, bekijk onze API documentatie voor meer informatie!

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 5.0

Nieuw: Verplichte velden bij het aanmaken van een nieuw contact en een nieuwe look! - In de komende dagen zullen we een vernieuwde nieuwe contactpagina uitrollen voor het toevoegen van nieuwe cliënten. We hebben een paar belangrijke wijzigingen aangebracht in de validatie om de kwaliteit van gegevens te verbeteren. Cruciaal is dat sommige velden nu verplicht zijn. Deze velden zijn; type contactpersoon, voor- en achternaam (of een bedrijfsnaam), straat, postcode (behalve in Ierland), plaats en land. Bovendien kunnen, afhankelijk van de instellingen, het veld "Klant geworden via" en het veld "Email" ook verplicht zijn. Application Programming Interface (API) - We hebben meer datapunten aan onze API toegevoegd, bekijk onze API documentatie voor meer informatie!