Het laatste nieuws en informatie over wat er nieuw of verbeterd is in onze IDEXX Software

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 6.1

Nieuw: Meerdere facturen in één e-mail versturen - Op veler verzoek hebben wij de mogelijkheid toegevoegd om meerdere facturen in een paar klikken per e-mail te versturen vanuit het cliënten dossier. Verbeterd: verdere verbeteringen aan de nieuwe betalings pagina - op basis van de gegeven feedback hebben wij de nieuwe betalingspagina verder verbeterd. Verbeterd: Controle over wie een factuur tekst van een product kan aanpassen - Je kunt nu bepalen welke Animana gebruikers de factuur tekst van een product kunnen aanpassen, wanneer deze gefactureerd wordt.

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 6.0

Een eenvoudigere manier om klantbetalingen te verwerken!

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 5.8

Verbeterd: Instellingen Gezondheidsplan - We hebben het management van gezondheidsplannen en de bijbehorende regels verbeterd. Let op: Off-label geneesmiddelen en EU-voorschriften voor landbouwhuisdieren - Wanneer je een product toevoegt bij een koppel, vergeet dan niet dat je de wachttijd direct op het tabblad voor wachttijden van het productscherm kunt bewerken.

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 5.7

Verbeterd: Product fatuurteksten zijn nu duidelijker - We hebben de manier waarop factuurteksten in Animana getoond worden geoptimaliseerd. Hierdoor heb je betere controle over wat de klant op de factuur ziet.

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 5.6

Nieuw: Mergecode CIBG-nummer nu beschikbaar - Voegt het CIBG nummer van de voorschijvend dierenarts automatisch toe aan de produktetiketten. Nieuw: Wijzigingen in adrescorrecties van facturen - Om de aanbevolen boekhoudkundige werkwijze beter te implementeren, hebben we de manier aangepast waarop je adreswijzigingen maakt op bestaande facturen van klanten.

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 5.5

Nieuw: Idexx ProCyte One Hematologie Analyzer – U kunt nu de ProCyte One Hematologie Analyzer toevoegen aan Animana. Vernieuwd: Werklijst Taken – het is nu makkelijker om te navigeren in de werklijst taken met een nieuw uiterlijk en verbeterde filter opties. Application Programming Interface (API) mogelijkheden toegevoegd – We hebben meer data punten toegevoegd aan onze API, bekijk onze API documentatie voor meer informatie! Registratie codes voor homeopathische producten nu volledig ondersteund – Animana ondersteund nu de nieuwe RegNL-H product codes van homeopathische producten.

Zo zijn jouw belangrijkste hulpapplicaties weer bijgewerkt

Het is erg vervelend wanneer je testuitslagen of röntgenfoto's niet in Animana verschijnen. Je kan dit al helemaal niet gebruiken op de momenten wanneer de tijd dringt. Het is daarom belangrijk om twee van onze hulpapplicaties up-to-date te…

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 5.4

Verbeterd: NDG Microchip registratie - Het formulier vult nu automatisch de gegevens in die al in Animana zijn opgeslagen, zoals het CIBG nummer, het UBN en de paspoort startdatum. Verbeterd: IKB export voor landbouwhuisdieren - Sommige IKB exports voor landbouwhuisdieren zijn samengevoegd en bevat nu ook het UBN van het koppel en de verzorger. Verbeterd: IDEXX in-huis diagnostiek resultaten worden nu in een consequente volgorde getoond - De volgorde van de resultaten in het patiëntendossier komt nu overeen met de volgorde op het IDEXX VetLab Station (IVLS) en de PDF. Nieuw: "Verkoopeenheid" nu beschikbaar als mergecode - Bij het aanmaken van productlabels kan nu de verkoopeenheid toegevoegd worden om het aantal en de dosering te verduidelijken. Verbeterd: Wachttijdrapport - Beginnend met het wachttijdrapport, vernieuwen we de Animana rapportages met duidelijkere lay-outs en verbeterde filtering, zodat ze begrijpelijker worden en makkelijker in gebruik. In 2022 krijgen alle rapportages dezelfde vernieuwde look. Application Programming Interface (API) - We hebben meer datapunten aan onze API toegevoegd, bekijk onze API documentatie voor meer informatie!

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 5.3

Nieuw: Mergecode productregistratienummer (REGNL) nu beschikbaar - Print productregistratiecodes automatisch op etiketten, brieven of e-mails.

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 5.2

Verbeterd: Validatie van contactnummers op de nieuwe contactpagina - De schrijfwijze van telefoonnummers van contactpersonen wordt nu automatisch gevalideerd en we hebben de typen telefoonnummers vereenvoudigd, waardoor het gemakkelijker is om nummers foutloos in te voeren. Verbeterd: Lang emailadres in het klantinformatieblok - Het volledige emailadres van een klant wordt nu getoond in het klantinformatieblok. Nieuw: Filter op bijlagen in de patiënt- en cliëntendossiers - Vind bijlagen sneller in de patiënt- en cliëntendossiers door te filteren. Application Programming Interface (API) - We hebben meer datapunten aan onze API toegevoegd, bekijk onze API documentatie voor meer informatie!