The latest news and information about what’s new or improved in IDEXX Sofwtare

Zo zijn jouw belangrijkste hulpapplicaties weer bijgewerkt

Het is erg vervelend wanneer je testuitslagen of röntgenfoto's niet in Animana verschijnen. Je kan dit al helemaal niet gebruiken op de momenten wanneer de tijd dringt. Het is daarom belangrijk om twee van onze hulpapplicaties up-to-date te…

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 5.4

Verbeterd: NDG Microchip registratie - Het formulier vult nu automatisch de gegevens in die al in Animana zijn opgeslagen, zoals het CIBG nummer, het UBN en de paspoort startdatum. Verbeterd: IKB export voor landbouwhuisdieren - Sommige IKB exports voor landbouwhuisdieren zijn samengevoegd en bevat nu ook het UBN van het koppel en de verzorger. Verbeterd: IDEXX in-huis diagnostiek resultaten worden nu in een consequente volgorde getoond - De volgorde van de resultaten in het patiëntendossier komt nu overeen met de volgorde op het IDEXX VetLab Station (IVLS) en de PDF. Nieuw: "Verkoopeenheid" nu beschikbaar als mergecode - Bij het aanmaken van productlabels kan nu de verkoopeenheid toegevoegd worden om het aantal en de dosering te verduidelijken. Verbeterd: Wachttijdrapport - Beginnend met het wachttijdrapport, vernieuwen we de Animana rapportages met duidelijkere lay-outs en verbeterde filtering, zodat ze begrijpelijker worden en makkelijker in gebruik. In 2022 krijgen alle rapportages dezelfde vernieuwde look. Application Programming Interface (API) - We hebben meer datapunten aan onze API toegevoegd, bekijk onze API documentatie voor meer informatie!

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 5.3

Nieuw: Mergecode productregistratienummer (REGNL) nu beschikbaar - Print productregistratiecodes automatisch op etiketten, brieven of e-mails.

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 5.2

Verbeterd: Validatie van contactnummers op de nieuwe contactpagina - De schrijfwijze van telefoonnummers van contactpersonen wordt nu automatisch gevalideerd en we hebben de typen telefoonnummers vereenvoudigd, waardoor het gemakkelijker is om nummers foutloos in te voeren. Verbeterd: Lang emailadres in het klantinformatieblok - Het volledige emailadres van een klant wordt nu getoond in het klantinformatieblok. Nieuw: Filter op bijlagen in de patiënt- en cliëntendossiers - Vind bijlagen sneller in de patiënt- en cliëntendossiers door te filteren. Application Programming Interface (API) - We hebben meer datapunten aan onze API toegevoegd, bekijk onze API documentatie voor meer informatie!

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 5.1

Verbeterd: Verdere aanpassingen aan de pagina Nieuw Contact - Het toevoegen van een telefoonnummer (of het aanvinken van de opt-out) is nu verplicht bij het aanmaken van een nieuwe contactpersoon. Application Programming Interface (API) - We hebben meer datapunten aan onze API toegevoegd, bekijk onze API documentatie voor meer informatie!

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 5.0

Nieuw: Verplichte velden bij het aanmaken van een nieuw contact en een nieuwe look! - In de komende dagen zullen we een vernieuwde nieuwe contactpagina uitrollen voor het toevoegen van nieuwe cliënten. We hebben een paar belangrijke wijzigingen aangebracht in de validatie om de kwaliteit van gegevens te verbeteren. Cruciaal is dat sommige velden nu verplicht zijn. Deze velden zijn; type contactpersoon, voor- en achternaam (of een bedrijfsnaam), straat, postcode (behalve in Ierland), plaats en land. Bovendien kunnen, afhankelijk van de instellingen, het veld "Klant geworden via" en het veld "Email" ook verplicht zijn. Application Programming Interface (API) - We hebben meer datapunten aan onze API toegevoegd, bekijk onze API documentatie voor meer informatie!

Hoe we Animana voor jou blijven verbeteren – Update Q1 2021 2020

In 2021 is datakwaliteit een belangrijk thema voor IDEXX Animana. We kijken naar manieren om de gegevens die in Animana zijn opgeslagen te verbeteren - of ze nu direct in Animana worden ingevoerd en onderhouden of via onze API-service en een externe partner.

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 4.25

Nieuw: Ouderdomsanalyse debiteuren - We hebben de mogelijkheid om debiteuren te filteren en te exporteren op openstaande dagen verbeterd, waardoor het eenvoudiger is om actie te ondernemen op uitstaande vorderingen. Verbeterd: Verlengde beschikbaarheid herinnering Job rapport - Rapporten zijn nu 28 dagen beschikbaar.

Hoe we Animana voor jou blijven verbeteren – Update December 2020

2020 was voor ons allemaal een jaar van grote onzekerheid. Zowel in ons professionele als in ons privéleven zagen we alles veranderen. Met de opgelegde beperkingen om te reizen en klinieken te bezoeken, moesten ook wij als productontwikkelingsteam nieuwe manieren bedenken om met u in contact te komen om uw wensen beter te begrijpen.

IDEXX Animana Release Hoogtepunten: Versie 4.22

Nieuw: Zie in één oogopslag wie er in de agenda ingeroosterd is - Het is nu sneller dan ooit om een afspraak in te plannen met de juiste medewerker. Verbeterd: Kennisgeving van in-huis diagnostiekresultaten - We hebben de notificaties van de in-huis labresultaten aangepast om het makkelijker te maken deze op te merken en te bekijken. Verbeterd: Kennisgeving interne berichten - U kunt nu eenvoudig zien hoeveel ongelezen interne berichten u hebt. Nieuw: Automatische SmartFlow-formulier- en beeldimport - Geen handmatige import van documenten naar het patiëntendossier meer! Verbeterd: PDF- en beeldweergave - Snelle identificatie en weergave van PDF's en afbeeldingen in het patiëntdossier. Verbeterd: Het klantportaal - Er kan nu worden gefilterd op onbetaalde facturen en het wijzigen van de de taal van het portaal kan vanaf elke pagina.